ชาวมหาวิหาร http://thepathofpurity.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=31-10-2012&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=31-10-2012&group=3&gblog=10 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสัยกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=31-10-2012&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=31-10-2012&group=3&gblog=10 Wed, 31 Oct 2012 1:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=29-09-2012&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=29-09-2012&group=11&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[คลังกระทู้เก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=29-09-2012&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=29-09-2012&group=11&gblog=1 Sat, 29 Sep 2012 5:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=2 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1 - ตอนที่ 50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=2 Sat, 25 Feb 2012 0:16:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญ - กระทู้ - อภิธรรม(วันละ3นาที)ที่พันทิพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=25-02-2012&group=10&gblog=1 Sat, 25 Feb 2012 8:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-06-2013&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-06-2013&group=8&gblog=6 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[นรกภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-06-2013&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-06-2013&group=8&gblog=6 Sun, 16 Jun 2013 5:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=19-10-2012&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=19-10-2012&group=8&gblog=5 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[อสุรภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=19-10-2012&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=19-10-2012&group=8&gblog=5 Fri, 19 Oct 2012 3:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-09-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-09-2011&group=8&gblog=4 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[มนัสสภูมิ (ภูมิแห่งมนุษย์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-09-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-09-2011&group=8&gblog=4 Mon, 26 Sep 2011 0:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=3 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวภูมิ - ยามา, ดุสิต, นิมมานรดี, ปรนิมมิตวสวัตตี และ เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเทวภูมิ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=3 Wed, 07 Sep 2011 2:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=2 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวภูมิ - ดาวดึงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=2 Wed, 07 Sep 2011 14:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวภูมิ - จาตุมหาราชิกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-09-2011&group=8&gblog=1 Wed, 07 Sep 2011 15:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=20-04-2012&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=20-04-2012&group=7&gblog=5 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้คำของผู้ปฏิเสธ พระอภิธรรมปิฎก ที่อ้างว่า อภิธรรม คือ โพธิปักขิยธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=20-04-2012&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=20-04-2012&group=7&gblog=5 Fri, 20 Apr 2012 3:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=02-09-2011&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=02-09-2011&group=7&gblog=4 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารแนบ - จดหมายเรียนเลขาธิการมหาเถรสมาคม - เรื่องกรณีวัดนาป่าพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=02-09-2011&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=02-09-2011&group=7&gblog=4 Fri, 02 Sep 2011 3:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-09-2011&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-09-2011&group=7&gblog=3 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมกระทู้และข้อมูล กรณีปัญหาวัดนาป่าพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-09-2011&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-09-2011&group=7&gblog=3 Sun, 11 Sep 2011 0:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=12-06-2011&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=12-06-2011&group=7&gblog=2 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิโมกข์ ๒๒๗ ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=12-06-2011&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=12-06-2011&group=7&gblog=2 Sun, 12 Jun 2011 6:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-07-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-07-2011&group=7&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจนะ พุทธพจน์ ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นบทด้วยคำว่า ดูกรภิกษุ เสมอไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-07-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-07-2011&group=7&gblog=1 Sun, 10 Jul 2011 6:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-04-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-04-2011&group=5&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[บทกลอน-การเจริญสติปัฏฐาน(แบบพองหนอยุบหนอ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-04-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=11-04-2011&group=5&gblog=1 Mon, 11 Apr 2011 0:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=23-02-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=23-02-2012&group=4&gblog=5 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต ๘๙ มีแสดงอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=23-02-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=23-02-2012&group=4&gblog=5 Thu, 23 Feb 2012 19:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=4 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนผังมหากุศลจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=4 Sun, 10 Apr 2011 21:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=3 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า สังขาร มีกี่ความหมาย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=3 Sun, 10 Apr 2011 19:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=2 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตนี้ผุดผ่องแต่เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมา ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=2 Sun, 10 Apr 2011 20:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทู้เกี่ยวกับอภิธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=4&gblog=1 Sun, 10 Apr 2011 21:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=18-09-2012&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=18-09-2012&group=3&gblog=9 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[โทษของการดื่มสุรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=18-09-2012&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=18-09-2012&group=3&gblog=9 Tue, 18 Sep 2012 5:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-03-2012&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-03-2012&group=3&gblog=8 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัปปลาปะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-03-2012&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=07-03-2012&group=3&gblog=8 Wed, 07 Mar 2012 6:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=03-12-2011&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=03-12-2011&group=3&gblog=7 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณุปปัตติจตุกกะ - ความตาย ๔ ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=03-12-2011&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=03-12-2011&group=3&gblog=7 Sat, 03 Dec 2011 18:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=27-11-2011&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=27-11-2011&group=3&gblog=6 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัตติทาน - ปัตตานุโมทนะ (การอุทิศส่วนบุญ - การอนุโมทนา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=27-11-2011&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=27-11-2011&group=3&gblog=6 Sun, 27 Nov 2011 16:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-11-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-11-2011&group=3&gblog=5 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[อภิชฌา - พยาบาท - มิจฉาทิฏฐิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-11-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=26-11-2011&group=3&gblog=5 Sat, 26 Nov 2011 4:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=17-07-2011&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=17-07-2011&group=3&gblog=4 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องพระอชิตะที่จะตรัสรู้เป็นพระศรีอาริยเมตไตรย์ แสดงไว้ในคัมภีร์ใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=17-07-2011&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=17-07-2011&group=3&gblog=4 Sun, 17 Jul 2011 23:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-04-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-04-2011&group=3&gblog=3 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[บัณเฑาะก์ที่ห้ามบวชตามพระวินัย หมายถึงอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-04-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=16-04-2011&group=3&gblog=3 Sat, 16 Apr 2011 20:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=2 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์น่ารู้สำหรับสนทนาธรรมภาษาอังกฤษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=2 Sun, 10 Apr 2011 20:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=1 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้สุขเวทนา ก็ยังเป็น ทุกขอริยสัจจ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=3&gblog=1 Sun, 10 Apr 2011 20:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=4 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของ อรรถกถา (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=4 Sun, 10 Apr 2011 16:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=3 http://thepathofpurity.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์ที่ชาวพุทธควรอ่าน เพิ่มเติมได้แก่อะไรบ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thepathofpurity&month=10-04-2011&group=2&gblog=3 Sun, 10 Apr 2011 22:55:52 +0700